ติดต่อเรา

 

 ภาค - กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ โทร 02-354-7630 หรือ 02-354 7600-28 ต่อ 94061,94058
Email/Facebook : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องคลอด  - ผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม ติดต่อโทร 02-7634018

ห้องฝากครรภ์ 027634006 ทั้งในเวลาราชการและคลินิคนอกเวลา

 

หน่วยงานภายใน

ชั้น L   :  ห้องเวชระเบียน                                                                     ติดต่อ โทร 02 – 763 – 4003

ชั้น 1   :  ห้องตรวจฝากครรภ์                                                               ติดต่อ โทร 02 – 763 – 4006

              ห้องตรวจนรีเวช                                                                     ติดต่อ โทร 02 – 763 – 4010

              คลีนิคผู้มีบุตรยาก                                                                  ติดต่อ โทร 02 – 763 – 4010

ชั้น 2   :  ห้องคลอดและผ่าตัดคลอด                                                     ติดต่อ โทร 02 – 763 – 4018

ชั้น 3   :  ห้องอัลตร้าซาวด์                                                                    ติดต่อ โทร 02 – 763 – 4025

              ห้องปฏิบัติการผสมเทียมเด็กในหลอดแก้ว ( IVF )                     ติดต่อ โทร 02 – 763 – 4030

ชั้น 4   :  หอผู้ป่วยสูติกรรม 4                                                                ติดต่อ โทร 02 – 763 –  4034

              ห้องเด็กอ่อน                                                                           ติดต่อ โทร 02 – 763 – 4108

ชั้น 5   :  หอผู้ป่วยนรีเวช 5                                                                    ติดต่อ โทร 02 – 763 – 4037

              ห้องโคโมโซม                                                                          ติดต่อ โทร 02 – 763 – 3871

ชั้น 6   :  หอผู้ป่วยสูติกรรม 6                                                                ติดต่อ โทร 02 – 763 – 4044

ชั้น 7   :  หอผู้ป่วยนรีเวช 7                                                                    ติดต่อ โทร 02 – 763 – 4047

ชั้น 9   :  บก.กสน.รพ.รร.6                                                                    ติดต่อ โทร 02 – 763 – 4061

             ภาควิชา สูติฯ                                                                         ติดต่อ โทร 02 – 763 – 4002

 

 

 

Joomla templates by a4joomla