ขอบพระคุณ

กองสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมกุฎเกล้าขอขอบพระคุณ พลโทสุภมนัส ภารพบ และคุณศนิตรา ภารพบ ที่กรุณาบริจาครถเข็น (wheel chair) รุ่น 903 L จำนวน 1 คัน ให้กับ กองสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยห้องคลอด และผ่าตัดสูติกรรม

Joomla templates by a4joomla