กองสูติฯ

คุณวศิน จินดาสุข, คุณณัฐพร จินดาสุข, คุณพรสิรี จงจิตสุขวิทยา เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทและครอบครัวจินดาสุข ได้กรุณาบริจาคเงินแก่มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์และเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง เพื่อใช้กับผู้ป่วยทางสูตินรีเวชของกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พลโทหญิง ทิพย์สุรีย์ นาคประสิทธิ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และพันเอกเพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี ผู้อำนวยการกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ใคร่ขอขอบพระคุณกลุ่มบริษัทและครอบครัวจินดาสุขเป็นอย่างสูง

pornminutes xxndx xxxvideotuber hollyporno freexxxstuff pornovidio freexvideotube pornobis fastmobilporno sextubesvideos toutporno  sextresss pornotrixxx hotmomteenxxx sluttyteensex

Joomla templates by a4joomla